Management Council

Sr. No Name Designation
1 Shri. Nandkumar Gopalrao Bendale President
2 Adv. Prakash Bhaskar Patil Vice President
3 Shri. Suresh Ramkrishna Chirmade Treasurer
4 Adv. Sitaram Shrawan Phalak Secretary
5 Adv. Pramod Ninu Patil Joint Secretary
6 Shri. Harish Shamlal Milwani Member
7 Shri. Sudhir Gopal Bendale Member
8 Prof. Charudatta Shirdhar Gokhale Member
9 Shri. Laxmikant Tukaram Chaudhari Member
10 Shri. Dnyandeo Totaram Patil Member
11 Dr. Mrs. Minakshi Vijaykumar Waykole Member
12 Dr. Harashwardhan Arvind Jawale Member
13 Shri. Shrikant Sitaram Maniyar Member

All rights reserved by Khandesh College Education Society, Jalgaon - 425001 Maharashtra, India.